Algemene Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen uzelf en GlaxoSmithKline B.V., gevestigd in Zeist aan de Huis ter Heideweg 62, Nederland, een filiaal van GlaxoSmithKline plc (waarnaar hierna verwezen wordt met 'GSK', 'we' en 'ons'), wat de elektronische of andere berichten aangaat die u hebt aanvaard te ontvangen. Deze relatie tussen uzelf en GSK is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

De berichten dienen voor promotionele of algemene informatie over onze producten, diensten en activiteiten, waaronder direct marketing. Daartoe verzamelen we uw persoonsgegevens, we slaan ze op en verwerken ze. Link naar het privacybeleid bijgevoegd.

Informatie over gezondheidszorg

Deze website kan informatie over medische aandoeningen en hun behandeling bevatten. GSK beweert niet dat het materiaal op de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik dat buiten het grondgebied van het beoogde doelpubliek valt. Wie beslist deze site vanuit een andere locatie te bezoeken, doet dat op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten, als en voor zover plaatselijke wetten van toepassing zijn. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een bron van medisch advies of als aanbeveling, en mag het niet dienen als basis voor een beslissing of actie. Er moet altijd specifiek medisch advies worden ingewonnen bij een bevoegde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

GSK doet redelijke inspanningen om deze website te updaten, maar het is mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd achterhaald is. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld, maakt GSK geen claims of biedt het geen garanties in verband met nauwkeurigheid, volledigheid of gebruik van de informatie op deze website.

Deze website bevat een specifiek onderdeel voor het grote publiek, een specifiek onderdeel voor patiënten en een specifiek onderdeel voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 'Beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg' verwijst naar iemand die in het kader van zijn professionele activiteit geneesmiddelen of medische hulpmiddelen mag voorschrijven, leveren of toedienen.

Het onderdeel voor het grote publiek is opgesteld voor personen in Nederland als een bibliotheek met referentie-informatie over de geneesmiddelen van GSK, met inbegrip van maar niet beperkt tot geneesmiddelen op voorschrift. Het onderdeel voor het grote publiek bevat specifieke pagina's die alleen bedoeld zijn voor patiënten aan wie het geneesmiddel dat op die pagina wordt besproken, is voorgeschreven. Die pagina's zijn niet zichtbaar bij navigeren door de website en zijn enkel toegankelijk als iemand uit het grote publiek bevestigd heeft dat hij een patiënt is aan wie een bepaald geneesmiddel is voorgeschreven.

ALLEEN VOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG: wij vestigen uw aandacht erop dat goedgekeurde voorschrijfinformatie de basis moet vormen van het correcte gebruik van elk geneesmiddel. Vooraleer een geneesmiddel voor te schrijven, moeten beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de goedgekeurde voorschrijfinformatie voor dat geneesmiddel in hun land raadplegen.

Hypertextlinks

Deze website kan een link bevatten naar andere internetwebsites, onder andere de websites van filialen van GSK in andere landen. Gelieve de paragrafen te lezen over het juridische beleid en het privacybeleid van elke andere website van GSK of van derden waarnaar u doorklikt. GSK is niet verantwoordelijk voor informatie of meningen op een website van derden, beveelt die informatie niet aan en is er niet aansprakelijk voor.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten voor het materiaal op deze website zijn eigendom van de GSK-bedrijvengroep, of de groep heeft toestemming gekregen om dergelijk materiaal te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, in welke vorm ook, is verboden, tenzij onder de hierna vermelde voorwaarden.

U mag het materiaal op deze website lezen, bekijken, printen, downloaden en kopiëren voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de website vermeldt als materiaalbron en de volgende copyrightverklaring toevoegt: “© GSK-bedrijvengroep, alle rechten voorbehouden”. Tenzij specifiek vermeld, is ander gebruik van het materiaal niet toegestaan.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht op grond van een intellectueel eigendomsrecht (onder andere octrooien, handelsmerken en copyright) van de GSK-bedrijvengroep of van derden.

GSK maakt geen aanspraak op eigendom van of verbondenheid met handelsmerken van derden die op deze website voorkomen. Dergelijke handelsmerken van derden dienen alleen om de producten en diensten van hun respectieve eigenaars aan te duiden, en uit het gebruik van deze tekenen mag geen sponsoring of goedkeuring vanwege GSK worden afgeleid.

Gebruik van informatie

Berichten van gebruikers of ander materiaal dat via internet is verspreid, gepost op een website van GSK of op een andere wijze verkregen (behalve die welke persoonlijke en/of gezondheidsgerelateerde informatie bevatten, die onder het privacybeleid van GSK vallen), worden verondersteld niet-vertrouwelijk en niet-particulier te zijn. Bijgevolg rust op GSK geen enkele verplichting in verband met dergelijke informatie. Het staat GSK vrij deze informatie te gebruiken voor elk doel dat het bedrijf passend acht, ook reproductie en publicatie, en GSK mag alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die vermeld staan in die informatie gebruiken voor om het even welk doeleinde, ook voor commerciële doeleinden, zonder de gebruikers te betalen voor het recht om dat te doen.

Privacy

GSK respecteert de privacy van zijn websitebezoekers. Gelieve het privacybeleid van GSK te raadplegen voor uitleg over uw rechten en verantwoordelijkheden in verband met de informatie die wordt vrijgegeven op deze website.